Konservering av arkeologiskt ochmarinarkeologiskt materialKonservator Max Jahrehorn