Konservering av arkeologiskt ochmarinarkeologiskt materialKonservator Max Jahrehorn

Välkommen!

OXIDER är ett företag som utför konserveringsuppdrag med inriktning mot arkeologiskt och marinarkeologiskt material.

Med en väl fungerande ateljé där mikrobläster, röntgen samt anläggningar för frystorkning är några av de viktiga komponenterna i verksamheten.

Konservator Max Jahrehorn