Konservering av arkeologiskt ochmarinarkeologiskt materialKonservator Max Jahrehorn

Om mig

Mitt stora intresse för konservering väcktes i samband med de marinarkeologiska undersökningarna efter handelsfartyget Ostindiefararen Götheborg (1745). Mellan åren 1985-1991 ansvarade jag för konserveringen samt färdigställande av en fungerande fältkonservering och ateljé. I samband med undersökningarna bedrev jag studier vid Arkeologiska Institutionen i Göteborg (1987). Därpå följde studier vid Konservatorsutbildningen (1988-1991), Göteborgs Universitet med inriktning mot arkeologiskt material.

Mellan åren 1991-2012 var jag anställd som 1:e konservator på Kalmar läns museum och var ansvarig för konserveringen av det bärgade fyndmaterialet från regalskeppet Kronan (1676). Under åren arbetade jag även med projektets nationella samt internationella utställningar. I tjänsten ingick även arbete med uppdragsarkeologi.

I början av 2012 startade jag i egen regi, med företaget Oxider. Uppdragen utförs mot museer, myndigheter och institutioner.